Официјален .мк регистрар

marnetlogoМАКС ХОСТИНГ ДООЕЛ Скопје е официјален регистрар на МК ДОМЕНИ од 2014 година

 

 

 

ПЕРИОД 1 ГОДИНА 2 ГОДИНИ 3 ГОДИНИ 4 ГОДИНИ 5 ГОДИНИ 6 ГОДИНИ 7 ГОДИНИ 8 ГОДИНИ 9 ГОДИНИ 10 ГОДИНИ
РЕГИСТРАЦИЈА

800

денари

1400

денари

1980

денари

2550

денари

3110

денари

3650

денари

4100

денари

4530

денари

4910

денари

5260

денари
ОБНОВА

650

денари

1250

денари

1830

денари

2400

денари

2960

денари

3500

денари

3950

денари

4380

денари

4760

денари

5110

денари
ТРАНСФЕР

0

денари

0

денари

0

денари

0

денари

0

денари

0

денари

0

денари

0

денари

0

денари

0

денари