Resellers

INFERNO 1

ден.999.00/Месечно

9,999    денари /
ГОДИШНО

 • Бесплатен домен
 • хостирање на домен
 • 50GB хостинг простор
 • 500GB сообраќај
 • E-Mail адреси - неограниечено
 • MySQL бази - неограниечено
 • поддомени - неограниечено
 • Поддршка за ваши клиенти
 • WebMail
 • cPanel® 54
 • OVERSELLING не е дозволен

INFERNO 2

ден.1600.00/Месечно

16,000    денари / ГОДИШНО

 • Бесплатен домен
 • хостирање на домен
 • 80GB хостинг простор
 • 800GB сообраќај
 • E-Mail адреси - неограниечено
 • MySQL бази - неограниечено
 • поддомени - неограниечено
 • Поддршка за ваши клиенти
 • WebMail
 • cPanel® 54
 • OVERSELLING не е дозволен

INFERNO 3

ден.1900.00/месечно

19,000    денари / ГОДИШНО

 • Бесплатен домен
 • хостирање на домен
 • 140GB хостинг простор
 • 1400GB сообраќај
 • E-Mail адреси - неограниечено
 • MySQL бази - неограниечено
 • поддомени - неограниечено
 • Поддршка за ваши клиенти
 • WebMail
 • cPanel® 54
 • OVERSELLING не е дозволен

INFERNO 4

ден.2300.00/месечно

23,000    денари / ГОДИШНО

 • Бесплатен домен
 • хостирање на домен
 • 190GB хостинг простор
 • 1900GB сообраќај
 • E-Mail адреси - неограниечено
 • MySQL бази - неограниечено
 • поддомени - неограниечено
 • Поддршка за ваши клиенти
 • WebMail
 • cPanel® 54
 • OVERSELLING не е дозволен