VPS

VPS 1

ден.999.00/Месечно

9990    денари /
ГОДИШНО

 • Бесплатен домен
 • целосен root пристап
 • 40GB хостинг простор
 • 500GB сообраќај
 • Процесор : 1
 • Гарантиран РАМ : 1GB
 • Webmin/Virtualmin
 • Centos 7 64bit
 • Бесплатна IP адреса : 1

VPS 2

ден.1699.00/Месечно

16,990    денари / ГОДИШНО

 • Бесплатен домен
 • целосен root пристап
 • 80GB хостинг простор
 • 900GB сообраќај
 • Процесор : 1
 • Гарантиран РАМ : 1.5GB
 • Webmin/Virtualmin
 • Centos 7 64bit
 • Бесплатна IP адреса : 1

VPS 3

ден.2699.00/месечно

26,990    денари / ГОДИШНО

 • Бесплатен домен
 • целосен root пристап
 • 120GB хостинг простор
 • 1400GB сообраќај
 • Процесор : 1
 • Гарантиран РАМ : 2GB
 • Webmin/Virtualmin
 • Centos 7 64bit
 • Бесплатна IP адреса : 1

VPS 4

ден.3699.00/месечно

36,990    денари / ГОДИШНО

 • Бесплатен домен
 • целосен root пристап
 • 160GB хостинг простор
 • 2600GB сообраќај
 • Процесор : 2
 • Гарантиран РАМ : 4GB
 • Webmin/Virtualmin
 • Centos 7 64bit
 • Бесплатна IP адреса : 1